Rekonštrukcia starého Hámra na domov dôchodcov Šugovská dolina

Podrobnosti

Kategórie: Budovy občianskej vybavenosti, Historické stavby