Mestská tržnica - Hradbová ul,Košice

Podrobnosti

Kategórie: Budovy občianskej vybavenosti, Historické stavby